آموزش تصویری و ویدئویی استفاده از قفل رمز مکانیکی صندوقهای نسوز آریا

مشتري گرامي:
صندوق حاضر مجهز به دقيقترين قفل رمز از نوع مكانيكي است لذا توصيه مي شود اين راهنما را به دقت مطالعه كرده و مراحل باز كردن و همچنين تغيير رمز آن را كاملاً فرا بگيريد تا هيچگاه در استفاده از قفل رمز دچار مشكل نشويد.

توضيحات:
قفل رمز نصب شده بر اين صندوق داراي سه صفحه شماره پذير است كه مي توان هر سه صفحه را با يك شماره واحد
(از 0 تا 99 ) به دلخواه تنظيم كرده و مورد استفاده قرار داد ليكن ايمني بخشي سيستم قفل رمز آنگاه به بالاترين حد خود مي رسد كه هر صفحه مستقلا با يك شماره تنظيم گردد.

اجزاي قابل رؤيت قفل رمز كه بر روي درب صندوق قرار دارند (شكل شماره 1) يكي صفحه متحرك و مدرجي است كه از شماره 0 تا 99 نشانه گذاري شده و ديگري راهنما كه بطور ثابت پشت صفحه مدرج با دو علامت فلش رو به پايين براي گشودن رمز و ديگري علامت \ در سمت چپ (چپ گرد ) براي پاك كردن رمز قبلي و جايگزيني رمز جديد تعبيه شده است.
در برخي مدلهاي مشابه از همين نمونه قفل رمز علامت مخصوص تغيير شماره در سمت راست علامت فلش رو به پايين قرار گرفته است. براي استفاده از آن قفلهاي رمز (راست گرد) مي توانيد با معكوس عمل كردن به كليه دستورات همين راهنما قفل هاي مزبور را تنظيم نموده و مورد استفاده قرار دهيد.کلیه محصولات این شرکت که مجهز به این قفل رمز باشند هنگام ساخت با شماره 75 تنظیم می گردند، بنابراین برای باز کردن درب صندوق بایستی به طریقه زیر عمل نمود:
" ابتدا صفحه مدرج را چهار مرتبه به سمت چپ بچرخانید (حرکت به سمت چپ را ادامه دهید) تا عدد 75 با علامت فلش رو به پایین در یک خط قرار گیرد. حال صفحه مدرج را به سمت راست بگردانید تا متوقف شود (با این عمل سیستم زبانه بندی آزاد می شود) در این موقع دستگیره را بچرخانید . درب باز می شود. "
می توانید این عمل را چند بار تکرار کنید تا مراحل باز کردن درب صندوق را به راحتی انجام دهید.

روش تغییر رمز:
بطور مثال اگر بخواهید رمز صندوق را با شماره 52 تنظیم کنید، ابتدا باید رمز قبلی را پاک کنید
به این ترتیب که:
ابتدا درب صندوق را باز کنید، سپس دستگیره درب را بچرخانید تا زبانه ها کاملا خارج شوند. ، صفحه مدرج را چهار بار به سمت چپ بچرخانید (حرکت به سمت چپ را ادامه دهید) تا عدد 75 با علامت \ در یک خط قرار گیرد . برای تغییر شماره رمز ، کلید مخصوصی در صندوق قرار دارد (مطابق شکل 2) ، در این حال کلید تغیير رمز را بطور کامل داخل سوراخی که در پشت درب صندوق برای این منظور تعبیه شده قرار دهید بطوریکه کلید مزبور تا محل شیار آن درون قفل رمز جای گیرد. (مطابق شکل 2) سپس کلید را یک چهارم دور خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید در این وضعیت رمز قبلی پاک شده و همزمان قفل آماده پذیرفتن شماره جدید می باشد.
(چنانچه در همین حالت کلید را به وضعیت اول برگردانید شماره قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند)

تنظیم شماره رمز جدید:
صفحه مدرج را چهار بار به سمت چپ بچرخانید (حرکت به سمت چپ را ادامه دهید) تا عدد 52 با علامت \  در یک خط قرار گیرند. حال کلید تغییر رمز را یک چهارم دور به جهت عقربه ساعت بچرخانید ( به حالت اول برگردانید ) و از سوراخ درب خارج کنید.(خاتمه عملیات تنظیم رمز با یک شماره)
توجه داشته باشید برای کسب اطمینان از دسترسی عمل تغییر رمز در حالی که درب صندوق همچنان باز است چند بار با شماره جدید قفل رمز را آزمایش کنید به ترتیبی که قبلا با شماره 75 درب صندوق را باز نمودید اکنون با عدد 52 عمل کنید.

نکته مهم(الف):مشتریان گرامی توجه داشته باشید در حین تغییر رمز (تک شماره) شماره انتخابی بین شماره های 30 الی 40 و 80 الی 90 قرار نگیرد.

تنظیم رمز با سه شماره:
تذکر: این قاعده را همواره به خاطر داشته باشید که در سه شماره انتخاب شده، شماره میانی باید کوچکترین یا بزرگترین عدد باشد. بطور مثال اگر بخواهید شماره 63 – 26 – 52 را بر روی قفل رمز تنظیم نمایید باید به طریق زیر عمل کنید:
با فرض اینکه شماره کنونی رمز 75 باشد :

ابتدا درب صندوق را باز کنید، سپس دستگیره درب را بچرخانید تا زبانه ها کاملا خارج شوند. ، صفحه مدرج را چهار بار به سمت چپ بچرخانید (حرکت به سمت چپ را ادامه دهید) تا عدد 75 با علامت \ در یک خط قرار گیرد . برای تغییر شماره رمز ، کلید مخصوصی در صندوق قرار دارد (مطابق شکل 2) ، در این حال کلید تغیير رمز را بطور کامل داخل سوراخی که در پشت درب صندوق برای این منظور تعبیه شده قرار دهید بطوریکه کلید مزبور تا محل شیار آن درون قفل رمز جای گیرد. (مطابق شکل 2) سپس کلید را یک چهارم دور خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید در این وضعیت رمز قبلی پاک شده و همزمان قفل آماده پذیرفتن شماره جدید می باشد.

تنظیم شماره اول: صفحه مدرج را چهار بار به سمت چپ بچرخانید ( حرکت به سمت چپ را ادامه دهید) تا عدد 52 با علامت  \  در یک خط قرار گیرند.

ادامه کار برای تنظیم شماره دوم:صفحه مدرج را سه بار به سمت راست بچرخانید تا عدد 26 با علامت  \  در یک خط قرار گیرد ( دقت کنید با تغییر جهت به سمت راست به محض رسیدن به عدد مورد نظر دوم یعنی 26، خود یک بار گردش به حساب می آید) و در حرکت به سمت راست ، سومین بار که عدد 26 به علامت \  رسید، توقف کنید .

ادامه کار برای تنظیم شماره سوم:
صفحه مدرج را دو بار به سمت چپ بچرخانید تا عدد 63  با علامت  \  در یک خط قرار گیرد. ( دقت کنید با تغییر جهت به سمت چپ به محض رسیدن به عدد مورد نظر سوم یعنی 63، خود یک بار گردش به حساب می آید. ) و در حرکت به سمت چپ دومین بار که عدد 63 به علامت \ رسید توقف کنید. حال کلید تغییر رمز را یک چهارم دور به جهت عقربه ساعت بچرخانید ( به حالت اول برگردانید ) و از سوراخ درب خارج کنید. ( خاتمه عملیات تنظیم رمز با سه شماره)

نکته مهم (ب): مشتریان گرامی توجه داشته باشند در حین تغییر رمز (سه شماره) شماره انتخابی آخر بین شماره های 30 الی 40 و 80 الی 90 قرار نگیرد.

نکته مهم (ج):مشتری گرامی باید توجه داشته باشید، فاصله بین اعداد انتخابی بین مراحل 1 و 2 و همچنین 2 و 3 حداقل، 25 الی 30 و به بالا شماره می باشد. اگر چنانچه در تنظیم هریک از شماره های جدید دچار خطایی شدید، عملیات تنظیم شماره ها را از ابتدا شروع نمایید.

حالا قفل رمز با سه شماره داده شده تنظیم گردیده است ، برای باز کردن آن به روش زیر عمل نمایید:
ابتدا صفحه مدرج را چهار بار به سمت چپ بچرخانید (حرکت به سمت چپ را ادامه دهید) تا علامت 52 با علامت فلش رو به پایین در یک خط قرار گیرد. سپس صفحه مدرج را سه بار به سمت راست بچرخانید تا عدد 26 با علامت فلش رو به پایین در یک خط قرار گیرد (دقت کنید در حرکت به سمت راست سومین بار که عدد 26 به علامت فلش رو به پایین رسید توقف کنید. ) حال صفحه مدرج را دو بار به سمت چپ بچرخانید تا عدد 63 با علامت فلش رو به پایین در یک خط قرار گیرد (دقت کنید در حرکت به سمت چپ دومین بار که عدد 63 به علامت فلش رو به پایین رسید توقف کنید) اکنون صفحه مدرج را به سمت راست بگردانید تا متوقف شود. (با این عمل سیستم زبانه بندی آزاد می شود) در این موقع دستگیره را بچرخانید درب صندوق باز می شود.

 

تماس با صندوق نسوز آریا

 

 تلفن برای تماس در روزها و ساعات اداری: 

32891151 -041

 041-32853342

email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اهداف شرکت صندوق نسوز آریا

شرکت صندوق نسوز آریا با  تولید انواع صندوق های نسوز  ، ضد سرقت و آلیاژی ، درب خزانه و ارائه خدمات پس از فروش در زمینه بازگشایی و تعمیرات با بیش از ربع قرن تجربه  آماده عقد قرارداد با شما می باشد.

 

Scroll to Top